Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

2016 M. II KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

615

623

Gydytojai

972

1010

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

867

963

Slaugytojai

545

533

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

559

577

Kitas personalas

407

423