Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

2016 M. IV KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

667

687

Gydytojai

1042

1148

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1039

1154

Slaugytojai

579

563

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

531

548

Kitas personalas

438

474