Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

2016 M. III KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

654

677

Gydytojai

1009

1111

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1074

1194

Slaugytojai

564

549

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

562

581

Kitas personalas

448

484