2019 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

Čia Čia   
Veiklos rezultatai Čia Čia   
Finansavimo sumos   Čia   
Finansinė būklė

Čia

Čia

 

Atsargos  

Čia 

 
Pajamos ir sąnaudos   Čia   

Ilgalaikis turtas

 

Čia