2020 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

  Čia   
Veiklos rezultatai Čia Čia   
Finansavimo sumos      
Finansinė būklė

Čia

Čia

 

Atsargos  

 

 
Pajamos ir sąnaudos      

Ilgalaikis turtas