2020 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

  Čia  Čia 
Veiklos rezultatai Čia Čia  Čia 
Finansavimo sumos      
Finansinė būklė

Čia

Čia

Čia 

Atsargos  

 

 
Pajamos ir sąnaudos      

Ilgalaikis turtas