2016 M. I KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  I ketvirčio vidutinis

darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

606

608

Gydytojai

963

1009

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

976

1084

Slaugytojai

531

513

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

540

558

Kitas personalas

384

390

 

2016 M. II KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  II ketvirčio vidutinis vieno darbuotojo

darbo užmokestis, Eur

Iš viso:

615

Gydytojai

972

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

867

Slaugytojai

545

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

559

Kitas personalas

407

 

 

2016 M. III KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

654

677

Gydytojai

1009

1111

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1074

1194

Slaugytojai

564

549

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

562

581

Kitas personalas

448

484

 

 

2016 M. IV KETVIRČIO VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

667

687

Gydytojai

1042

1148

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1039

1154

Slaugytojai

579

563

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

531

548

Kitas personalas

438

474

 

2016 M. VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.  vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

636

649

Gydytojai

997

1070

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

989

1099

Slaugytojai

555

540

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

548

566

Kitas personalas

419

443