Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

Dėl pacientų aptarnavimo konsultacijų poliklinikoje

Dėl ligonių lankymo

 

 

VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

666

680

Gydytojai

1013

1109

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1118

1285

Slaugytojai

597

570

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

626

598

Kitas personalas

431

461