VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

666

680

Gydytojai

1013

1109

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1118

1285

Slaugytojai

597

570

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

626

598

Kitas personalas

431

461