Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

 

 

VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

706

724

Gydytojai

1016

1141

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1198

1409

Slaugytojai

641

619

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

616

594

Kitas personalas

492

512