Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

Dėl pacientų aptarnavimo konsultacijų poliklinikoje

Dėl ligonių lankymo

 

 

VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

706

724

Gydytojai

1016

1141

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1198

1409

Slaugytojai

641

619

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

616

594

Kitas personalas

492

512