VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

706

724

Gydytojai

1016

1141

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1198

1409

Slaugytojai

641

619

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

616

594

Kitas personalas

492

512