Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

Dėl pacientų aptarnavimo konsultacijų poliklinikoje

Dėl ligonių lankymo

2019 M. VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

Vieno darbuotojo

(fizinio asmens)

Vieno etato

Iš viso:

1070

1110

Administracija

1496

1465

Gydytojai

1488

1690

Slaugytojai

1054

1024

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

965

1062

Kitas personalas

688

723

 

 

 

 

2020 M. I KETVIRČIO VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

Vieno darbuotojo

(fizinio asmens)

Vieno etato

Iš viso:

1156

1236

Administracija

1715

1551

Gydytojai

1571

2016

Slaugytojai

1158

1152

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1081

1167

Kitas personalas

691

735