2019 M. VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

Vieno darbuotojo

(fizinio asmens)

Vieno etato

Iš viso:

1070

1110

Administracija

1496

1465

Gydytojai

1488

1690

Slaugytojai

1054

1024

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

965

1062

Kitas personalas

688

723

 

 

 

 

2020 M. I KETVIRČIO VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS

DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

Vieno darbuotojo

(fizinio asmens)

Vieno etato

Iš viso:

1156

1236

Administracija

1715

1551

Gydytojai

1571

2016

Slaugytojai

1158

1152

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1081

1167

Kitas personalas

691

735