1. Siuntinių pacientams priėmimas ir perdavimas vykdomas šia tvarka:

1.1. siuntiniai pacientams priimamai ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje kasdien nuo 7.30 iki 16.00 val.;

1.2 siuntinys privalo būti švarus, tvarkingai supakuotas (pageidautina mažais kiekiais ir gamyklinėse pakuotėse).

1.3. ant siuntinio užrašoma paciento vardas pavardė, skyriaus pavadinimas, kuriame gydomas pacientas ir palatos numeris;

2. Siuntinį priima bendrosios praktikos slaugytoja ar bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja ir įdeda į tam skirtą dėžutę.

2.1. apie gautą siuntinį telefonu informuoją skyrių, kuriame gydomas siuntinio gavėjas.

2.2. iš skyriaus atvykusi bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja siuntinį pristato pacientui. Siuntiniai pacientams perduodami kas 1 val.

3. Siuntinių dėžutė dezinfekuojama.