PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Biržų ligoninės

direktoriaus 2022m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. PVK-52

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ LIGONINĖ

 

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

 

 

 

 1. Ligoninėje pacientus galima lankyti kasdien nuo 11 iki 12 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 

 1. Lankytojai atvyksta tik per ligoninės pagrindinį įėjimą, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus įėjimą.

 

 1. Vienu metu pacientą gali lankyti vienas lankytojas.

 

 1. Lankymas vyksta paciento palatoje.

 

 1. Daugiavietėje palatoje tuo pačiu metu gali būti ne daugiau nei du lankytojai.

 

 1. Lankymo trukmė iki 20 min.

 

 1. Lankymo trukmė ir lankymo laikas gali būti keičiami, kai gydančio ar budinčio gydytojo rašytiniu leidimu, atsižvelgiant į stacionaro skyriuose ir intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuje paciento sveikatos būklę, lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai.

 

 1. Reanimacijos ir intensyvios terapijos pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientus, su gydančio ar budinčio gydytojo rašytiniu leidimu.

 

 1. Izoliacijos palatų pacientų lankymas draudžiamas (išskyrus terminalinės būklės pacientus, kurių lankymas - su gydančio ar budinčio gydytojo rašytiniu leidimu).

 

 1. Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicininę kaukę ar respiratorių), prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų personalo rekomendacijų.

 

 1. Lankyti pacientus gali asmenys, neturintys ūmios kvėpavimo takų infekcijos, ūmios žarnyno infekcijos ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

 

 1. Siuntiniai priimami lankymo laiku kasdien nuo 11 iki 12 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 

Paciento artimieji su siuntiniais įeina per ligoninės pagrindinį įėjimą. Siuntinį nuneša į tą skyrių, kur gydosi pacientas, ir perduoda jį skyriaus darbuotojai.

Ant siuntinio užrašyti paciento pavardę, skyriaus pavadinimą, palatos numerį.