Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

Dėl pacientų aptarnavimo konsultacijų poliklinikoje

Dėl ligonių lankymo

VALSTYBĖS LĖŠOMIS APMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ BAZINĖS KAINOS

Čia skelbiamas VšĮ Biržų ligoninės teikiamų, valstybės lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas 

 

Su Valstybės lėšomis (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jų bazinėmis kainomis galima susipažinti, atidarius žemiau esančią nuorodą:

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-draudimas-veiklos-sritis/valstybes-lesomis-apmokamu-asmens-sveikatos-prieziuros-paslaugu-sarasas-ir-ju-bazines-kainos

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos:

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos