Su Valstybės lėšomis (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jų bazinėmis kainomis galima susipažinti, atidarius žemiau esančią nuorodą:

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-draudimas-veiklos-sritis/valstybes-lesomis-apmokamu-asmens-sveikatos-prieziuros-paslaugu-sarasas-ir-ju-bazines-kainos

 

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos:  https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/kompensuojamuju-paslaugu-kainos/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos

Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinė paslaugų kaina apmokama iš PSDF biudžeto lėšų pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa nurodytą paslaugų nomenklatūrą ir bazines kainas.