PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-215

 

 

VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

Dokumentų kopijavimo paslaugos

 

1.1.

A4 formato lapo dokumento kopija (1 lapas)

0,14

1.2.

A3 formato lapo dokumento kopija (1 lapas)

0,24

2.

Rašytinės informacijos teikimas

 

2.1.

Išrašų iš archyvinių dokumentų pateikimas ir/ar pažymos išdavimas apie pacientui suteiktas paslaugas (be pašto išlaidų)

7,50

2.2.

Išrašas iš medicininių dokumentų paciento pageidavimu (be pašto išlaidų)

6,30

 

 

 

3.

Paciento pageidaujamos įsigyti skaitmeninio rentgeno aparato rentgenogramos

 

3.1.

Rentgeno nuotrauka

6,00

3.2.

Radiologijos tyrimo duomenų (vaizdų) įrašymas į elektroninę laikmeną (CD)

3,00

4.

Pacientų pervežimo greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobiliu paslaugos:

 

4.1.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų prašymu ligoninės transportu miesto ir rajono ribose iki 10 km (1 kelionės kaina)

8,00

4.2.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų prašymu ligoninės transportu – už  1 nuvažiuotą  kilometrą

0,38

5.

Asmens girtumo ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų nustatymas

 

5.1.

Vidaus ligų gydytojo konsultacija

16,79

5.2.

Kraujo paėmimas

3,29

5.3.

mėginio pristatymas asmens sveikatos priežiūros transportu laboratoriniam ištyrimui į Valstybinės teismo medicinos tarnybos laboratoriją (440 km. x 0,38 Eur)

167,20

5.4.

Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėse

20,00

Iš viso

207,28

6.

Medicininis girtumo (apsvaigimo) laipsnio nustatymas alkotesteriu su gydytojo konsultacija, kai yra surašomas Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

 

6.1.

Vidaus ligų gydytojo konsultacija

16,79

6.2.

Girtumo nustatymas alkotesteriu

5,79

Iš viso

22,58

7.

Medicininis girtumo (apsvaigimo) laipsnio nustatymas alkotesteriu 

5,79