PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022-04-29

sprendimu Nr. T-115

 

VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

Dokumentų kopijavimo paslaugos

 

1.1.

A4 formato lapo dokumento kopija (1 lapas)

0,20

1.2.

A3 formato lapo dokumento kopija (1 lapas)

0,30

1.3.

Vieno lapo skenavimo paslauga

0,15

2.

Rašytinės informacijos teikimas

 

2.1.

Dokumentų paieška archyve/dokumentų ruošimas pagal
asmens pateiktą prašymą (be pašto išlaidų)

13,50

2.2.

Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą
ir jam suteiktas paslaugas paciento pageidavimu, parengimas (be pašto išlaidų)

9,00

 

 

 

3.

Pacientui pageidaujant radiologijos tyrimo duomenų (vaizdų) įrašymas į elektroninę laikmeną (CD)

5,00

4.

Pacientų pervežimo paslaugos:

 

4.1.

Pacientų pervežimo ligoninės automobiliu (gulima padėtis) paslaugos:

 

4.1.1.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų prašymu ligoninės automobiliu (gulima padėtis) miesto ir rajono ribose iki 10 km (1 kelionės kaina)

12,50

4.1.2.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų ligoninės automobiliu (gulima padėtis)) - už  1 nuvažiuotą  kilometrą

0,62

4.2.

Pacientų pervežimo ligoninės lengvuoju automobiliu (sėdima padėtis) paslaugos:

 

4.2.1.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų prašymu ligoninės lengvuoju automobiliu (sėdima padėtis) miesto ir rajono ribose iki 10 km (1 kelionės kaina)

10,50

4.2.2.

Ligonio pervežimas jo paties ar artimųjų prašymu ligoninės lengvuoju automobiliu (sėdima padėtis) – už  1 nuvažiuotą  kilometrą

0,52

4.3.

Vairuotojo 1 valandos įkainis

5,38

Pastaba. Ligonio pervežimo (jo paties ar artimųjų prašymu) kaina apskaičiuojama sudėjus kainą už nuvažiuotus kilometrus į abi puses ir kainą už pervežimo metu darbuotojo sugaištą laiką

 

 

 

5.

Asmens girtumo ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų nustatymas

 

5.1.

Vidaus ligų gydytojo konsultacija

21,32

5.2.

Kraujo paėmimas

4,02

5.3.

mėginio pristatymas asmens sveikatos priežiūros transportu laboratoriniam ištyrimui į Valstybinės teismo medicinos tarnybos laboratoriją (440 km. x 0,52 Eur)

228,80

5.4.

Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėse

20,00

Iš viso

274,14

6.

Medicininis girtumo (apsvaigimo) laipsnio nustatymas alkotesteriu su gydytojo konsultacija, kai yra surašomas Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

 

6.1.

Vidaus ligų gydytojo konsultacija

21,32

6.2.

Girtumo nustatymas alkotesteriu

7,00

Iš viso

28,32

7.

Medicininis girtumo (apsvaigimo) laipsnio nustatymas alkotesteriu 

7,00