BIRŽŲ LIGONINĖ BEVEIK UŽ DU MILIJONUS LITŲ ĮSIGIJO NAUJOS MEDICININĖS ĮRANGOS

  VŠĮ Biržų ligoninė gavusi paramą iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir įgyvendindama projektą „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Biržų ligoninėje“, beveik už du milijonus litų įsigijo įvairios medicininės įrangos, kuri leis pagerinti paslaugų kokybę VŠĮ Biržų ligoninėje bei paslaugų prieinamumą Biržų rajone. Įsigyti modernūs prietaisai ir įranga, skirta ambulatorinėms, priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti. Nemaža dalis turimos įrangos buvo nusidėvėjusi ir neužtikrino kokybiško poreikių tenkinimo dėl pastaraisiais metais augusių pacientų skaičiaus.

Ligoninė džiaugiasi įsigijusi radiologinių vaizdų skaitmenizavimo, jų apdorojimo ir vizualizacijos sistemą, videogastroduodenoskopą, laparaskopinę įrangą, naują operacinį stalą, narkozės aparatą, autoklavą bei kitą įrangą. Minėta įranga yra brangiausiai kainavusi – vienas vienetas nuo šimto iki keturių šimtų tūkstančių litų. Ligoninėje projekto lėšomis taip pat suremontuotos fizioterapijos skyriaus patalpos.

Projekto metu įgyvendintos veiklos pristatytos kolegoms projekto užbaigimo seminare sausio pabaigoje. Seminaro metu dalyviai supažindinti  su projekto  rezultatais, aptartos ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo vystymo ateities perspektyvos bei pasidalinta patirtimi vykdant ES fondų finansuojamus projektus. Įgyvendintus projektus bei atsinaujinusias ligonines pristatė Anykščių rajono savivaldybės,  Kupiškio ligoninės bei Pakruojo ligoninių vadovai. Renginyje dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja K. Auruškevičienė, svečiai iš Anykščių, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Joniškio ligoninių, įrangos tiekėjų atstovai.

Nuo 2008 m. birželio 30 d. įgyvendinamas projektas „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Biržų ligoninė“ (paramos sutarties Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-053) finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Bendra projekto vertė – 2.046.000,00 litai.