Projektas „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Projekto kodas VP3-2.1-SAM-01-V-01-001.

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

Projekto partneriai: 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-07-30.

Biržų ligoninė su VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis yra sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje numatyta bendromis abiejų šalių jėgomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“.

Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys- sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Širdies ir kraujagyslių ligos (toliau - ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Šiuose Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra yra nesutvarkyta, trūksta medicininės įrangos, susidėvėjusios patalpos.

Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą – sumažinti sergamumą bei mirtingumą nuo ŠKL, pagerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą bendrai veiklai apsijungė 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Kompleksiniam problemos sprendimui būtina optimizuoti teikiamos pagalbos apimtis, pagerinti prevencijos, teikiamų ankstyvos bei specializuotos diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę. Tam pasiekti būtina aprūpinti gydymo įstaigas ne tik medicinine įrangą, bet ir renovuoti ligonių patalpas bei pritaikyti jas darbui su šiuolaikiška medicinine įranga.

Projektas apima visus asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (šeimos gydytojai, II lygio paslaugas teikiančios įstaigos, universitetų ligoninės). Lėšos investuojamos į ligoninių infrastruktūrą –  medicininę įrangą bei patalpų pritaikymą ŠKL paslaugų teikimui.

Bendra projekto vertė - 156,4 mln. litų, iš jų 133 mln. litų - 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų parama. Projekto vertė Biržų ligoninėje 389 353,80 litų Europos Sąjungos lėšų.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 metais, o planuojamas užbaigti 2015 metais.

Įgyvendinant šį projektą, Biržų ligoninė įsigys naujos medicininės įrangos: 1 reanimacinės lovų komplektą, veloergometrijos kompleksą, kardioechoskopą.

Įgyvendinus projektą, Biržų ligoninėje pagerės širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė bei prieinamumas.