“VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0010.

Projekto vykdytojas: VšĮ Biržų ligoninė.

Projekto tikslas ir uždavinys - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems VšĮ Biržų ligoninėje.

Projekto tikslinė grupė - Biržų miesto ir rajono gyventojai, turintys įvairią negalią. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus užtikrintas fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tikslinei grupei, įvairią negalią turintys pacientai galės savarankiškai ir laisvai patekti į ligoninę, o tai, tikimasi, prisidės prie neįgaliųjų atskirties mažinimo.

Projekto vertė - 114 912,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2017-03-01, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021-03-31.

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Biržų ligoninės infrastuktūra bus pritaikyta patogesniam neįgaliųjų judėjimui: prie pagrindinio ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų bus įrengtos neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimų į ligoninę prieigos pritaikytos neįgaliesiems: įrengtas pandusas ir automatiškai slankiojančios pagrindinio įėjimo ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų durys, laiptų įėjimų aikštelės pritaikytos neįgaliesiems.

 

Finansuojama Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis

Projekto vykdytojas:

VšĮ Biržų ligoninė