VYKDOMAS PROJEKTAS

SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖJE

PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0018

 

PROJEKTO SUTARTIS PASIRAŠYTA 2021-08-20

 

Projekto tikslas - paciento atskirties nuo visuomenės ir artimųjų mažinimas bei jo sociokultūrinių reikmių įgyvendinimas COVID – 19 pandemijos laikmečiu.

Sukūrėme projektą, kad galėtume padėti žmonėms, kai jie tampa mūsų pacientais.

 

Sociokultūrinės užimtumo paslaugos pradėtos teikti nuo 2021-09-20.

Tai pacientų užimtumo terapinės paslaugos: virtualios realybės, terapinio piešimo, muzikos terapijos.

Kiekvienas žmogus yra svarbus, tapęs pacientu jis gali būti integruojamas į visuomenę per sociokultūrinę veiklą.

 

Projekto siekiama reikšmė:

Atkuriamas paciento ir artimųjų bekontaktis bendravimas, naudojant virtualios realybės ir nuotolinio bendravimo priemones. Skatinamos meninės veiklos (dailės, muzikos) moraliniam, dvasiniam stimuliavimui.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.