VšĮ Biržų ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0021 Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas VŠĮ Biržų ligoninėje“.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimasEuropos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas - geriatrijos paslaugų plėtra Biržų rajone.

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Biržų ligoninėje numatoma įrengti 6 vietų geriatrijos dienos stacionaro skyrių ir konsultacinį kabinetą, siekiant užtikrinti geriatrijos paslaugų prieinamumą bei padidinti vyresnio amžiaus žmonių (asmenų virš 60 m.) gyvenimo kokybę Biržų rajone. Projekto veiklos apima patalpų kapitalinį remontą, būtinos medicininės įrangos ir baldų įsigijimą. Bendras įrengiamų patalpų plotas - 293 kv. m.

Įgyvendinus Projektą bus sudarytos sąlygos vyresnio amžiaus Biržų gyventojams teikti geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto paslaugas, atliekant įvairiapusius sveikatos būklės tyrimus, įvertinant medicinines ir psichosocialines problemas bei funkcinį pajėgumą, sudarant integruotus gydymo ir ilgalaikės priežiūros planus.

Projekto finansavimo lėšos sudaro 296 370,26 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 gruodžio 31 d.