PATVIRTINTA

VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus

2021-06-30 įsakymu Nr. PVK-38

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖJE

 

PACIENTUS LANKYTI GALI ASMENYS, ATITINKANTYS BENT VIENĄ IŠ ŠIŲ KRITERIJŲ:

* paskiepyti asmenys viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

 • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

 • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

 • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau nei 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

 • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės;

 • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso liga) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-COV-2 PGR tyrimo rezultatu.

 

SVARBU: skiepų kortelė, ant kurios klijuojami vakcinos lipdukai, nelaikoma tinkamu dokumentu!

* persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė patvirtinta, remiantis teigiamu SARS-COV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne ankščiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

* asmenys, atlikę COVID-19 tyrimą, ir gavusiems neigiamą atsakymą – ne ankščiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-COV-2 PGR tyrimą arba ne ankščiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

* asmenys, turintys galimybių pasą ar Europos Sąjungos (ES) skaitmeninį COVID pažymėjimą.

 

Lankytojas, atvykęs į ligoninę, priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus ar palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojui pateikia reikiamus dokumentus: skyriaus, kuriame gydosi pacientas, vedėjo, jo nedarbo metu gydančio gydytojo ar budinčio gydytojo „Pacientų lankymo leidimą“, vakcinaciją, persirgimą COVID-19 liga arba neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (SARS-CoV-2 tyrimo ar antigenų testo) įrodantį įrašą iš www.esveikata.lt (ESPBI IS). Dokumentai pateikiami atspausdinti, išsaugoti skaitmeniniu formatu ar parodomi tiesiogiai prisijungus prie www.esveikata.lt (ESPBI IS).

 

Lankytojai privalo: dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), dezinfekuoti rankas, laikytis visų privalomų infekcijų kontrolės reikalavimų.

 

SVARBU!

 • Pacientas ir lankytojas turi neturėti COVID-19 ligai būdingų simptomų (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas/susilpnėjimas ar kitų užkrečiamoms ligoms būdingų simptomų).

 • Asmenys, norintys lankyti pacientą, ne vėliau kaip prieš vieną dieną, registruojasi skyriaus, kuriame gydomas pacientas, nurodytu telefonu www.birzuligonine.lt ir gauna skyriaus vedėjo, jo nedarbo metu gydančio ar budinčio gydytojo leidimą lankymui ir aptaria lankymo galimybes.

 • Vienu metu palatoje pacientą gali lankyti vienas lankytojas, išskyrus išimtinais atvejais skyriaus vedėjo (jo nedarbo metu - budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, terminalinės sveikatos būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų amžiaus, gali vienu metu lankyti du lankytojai.

 • Pacientai, turintys skyriaus vedėjo, jo nedarbo metu gydančio gydytojo ar budinčio gydytojo leidimą, gali būti lankomi:

* terminalinės sveikatos būklės pacientai, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę;

* pacientai iki 14 metų amžiaus, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę;

* kiti pacientai, praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po paciento stacionarizavimo, ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę, kai pacientą lanko asmenys, atitinkantys bent vieną aukščiau nurodytą kriterijų.

 

 • Lankymas kasdien nuo 11 iki 12 val. ir nuo 16 iki 18 val.

 • Lankymo trukmė iki 15 min.

 

PACIENTUS LANKYTI DRAUDŽIAMA:

 • pacientui ir/ar lankytojui yra pasireiškęs vienas ar keli COVID-19 ligai būdingi simptomai;

 • pacientui PGR tyrimo metodu nustatyta COVID-19 liga;

 • pacientui ir/ar lankytojui taikoma saviizoliacija.