Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, kai:

- pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl paslaugų suteikimo, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą;

- pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į ligoninę. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

- teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios išvardytos LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. patvirtintame mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms;

- pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pageidauja, kad jam būtų teikiamos papildomos sveikatos priežiūros paslaugos, t.y. paslaugos, kurias savo iniciatyva pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

- už laboratorinius tyrimus, kuriuos pageidauja atlikti pats pacientas, be gydytojo nukreipimo;

- pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, vaistus ar medicinos pagalbos priemones;

- teikiamos sutartyse su TLK nenumatytos sveikatos priežiūros paslaugos;

- sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija yra matomoje vietoje paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;

- sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas nuolatinio gyventojo statusą turintiems asmenims ir Europos Sąjungos šalių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą);

- už nemedicinines paslaugas, pacientui prašant (transporto paslaugos ir kt.);

- įsigijus naujos medicininės aparatūros, sudaromos sąlygos gerai tenkinti pacientų poreikius, pacientams gali būti siūlomos mokamos diagnostinės paslaugos.

 

Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai.

Mokamos paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus įkainius.