Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

Leonardo da Vinci programos darbo rinkos žmonių (PLM) mobilumo projektas “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”, Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0765

 

    Projekto  tikslas: darbuotojų profesinis patobulėjimas motyvuojančio darbo užmokesčio formavimo, tarptautinių projektų vystymo, veiksmingo prevencinių programų skatinimo bei vykdymo, pacientų srautų valdymo, paliatyvios priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo, odontologijos paslaugų naujovių srityse, bei įgytų žinių pritaikymas darbe.

   Projekto trukmė – 11 mėnesių.

   Projekto partneriai: 6 Lietuvos siunčiančiosios organizacijos - VšĮ Bıržų rajono savivaldybės poliklinika; VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Biržų ligoninė; VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras  ir 2 užsienio priimančios organizacijos – Turkijos ir  Vokietijos  profesinio rengimo mokyklos.

    Projekte dalyvaus 20 darbuotojų.  14 dalyvių stažuosis Vokietijoje, 6 Turkijoje. Stažuotės vyks dalyvių profesinę veiklą atitinkančiose darbo vietose moderniose užsienio sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienos stažuotės trukmė – 2 savaitės.

   Darbuotojų įgytas kompetencijas panaudojant darbe, tikimasi pasiekti numatytus rezultatus ir pagerinti siunčiančiųjų organizacijų probleminių veiklos sričių darbą. Numatomi rezultatai:

1. 20 darbuotojų pagilins žinias ir įgis naujų kvalifikacijų.

2. Projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose, panaudojant mobilumo vizitų metu įgytą patirtį bus:

  • patobulintos darbuotojų (ypač medikų) darbo užmokesčio formavimo metodikos;

  • užmegzti ilgalaikiai ryšiai su užsienio sveikatos priežiūros įstaigomis; 

  • sumažintas neužsiregistravusių pacientų vizitų pas gydytojus skaičius;

  • padidintas profilaktinių sveikatos patikrinimų programų įgyvendinimo intensyvumas;

  • suformuotos efektyviai dirbančios paliatyvios priežiūros komandos arba pagerintas jau dirbančių komandų darbas;

  • įdiegtos naujovės teikiant odontologines paslaugas.

3. Parengtas el. vadovas.  

     Neabejotina, kad projekto dalyviai patobulės visapusiškai – profesine, kalbine ir bendrakultūrine prasme. Darbinė patirtis pagal savo specialybę užsienio įmonėje, kontaktai su užsienio kolegomis, patobulinti kalbiniai įgūdžiai, europass mobilumo dokumentas, šalies kultūros pažinimas – tai aplinkybės, atveriančios darbuotojams plačias darbo galimybes, didinančios jų pasitikėjimą ir vertę darbo rinkoje.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Informacija


 

Projektas „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Projekto kodas VP3-2.1-SAM-01-V-01-001.

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

Projekto partneriai: 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-07-30.

Biržų ligoninė su VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis yra sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje numatyta bendromis abiejų šalių jėgomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“.

Skaityti daugiau: Vykdomas projektas

Informacija


 

Projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-005

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Projekto partneriai: 12 sveikatos priežiūros įstaigų

Finansavimo ir administravimo sutartis:  Pasirašyta 2012-06-20

Projektu siekiama užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką. Projekto metu bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis).

Skaityti daugiau: Vykdomas projektas